welcome to my blog

welcome to my blog

Thursday, November 3, 2011

Perk Hem Ah An
dapur
ACARA SUKAN

Tuesday, November 1, 2011

Awalan me- boleh menjadi me-, men-, meng- dan menge- yang wujud berdasarkan huruf pertama yang diimbuhkan dengannya seperti di bawah :

Awalan
perkataan
keterangan
me-
meyakinkan
menganga
menyanyi
menanti
melawat
Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf l,m,n,ng, ny, y, r, dan w
Awalan
perkataan
keterangan
 
men + keluh = mengeluh
men + surat  = menyurat
men + pilih   = memilih
Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf k, s, p, dan t
huruf k menjadi ng
huruf s akan menjadi ny
huruf p bertukar menjadi m
huruf t berubah menjadi n
Awalan
perkataan
keterangan
mem-
membawa
membaling
apabia bertemu dengan kata yang bermula dengan  huruf b dan f
men-
mancuba
mendarat
Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf c, d, dan j
meng-
mengasah
mengikat
mengubat
Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf seperti a, I, e, o, u, g, dan h
Awalan
perkataan
keterangan
menge-
mengecap
mengecap
mengebom
mengesah
Apabila bertemu dengan kata yang terdiri daripada satu suku kata.
Dapur
View more presentations from jong_bc