welcome to my blog

welcome to my blog

Monday, September 26, 2011

Kata Hubung

Kata Hubung 连接词
1.      Dan
a)      Ibu membeli susu dan roti di kedai itu.
妈妈在那间店买了牛奶和面包。
b)      Dia suka bermain bola sepak dan berbasikal pada masa lapang.
在空闲时他喜欢踢足球和骑脚车。

2.      Supaya 以便
a)      Kita harus bersenam setiap hari supaya badan sihat.
我们要每天做运动使身体健康。
b)      Kita mesti rajin belajar supaya mendapat keputusan yang cemerlang.
我们要努力学习使成绩更优异。

3.      Tetapi 但是
a)      Budak itu pandai tetapi malas.
虽然那个孩子聪明但是懒惰。
b)      Saya suka membaca tetapi  tidak suka menonton televisyen.
虽然我喜欢读书但是不喜欢看电视。

4.      Atau或者
a)      Ayah awak suka akan kopi atau teh?
你爸爸喜欢咖啡还是茶?
b)      Kak Minah hendak membeli ikan atau sayur?
米那姐要买鱼还是买菜?

5.      Sambil 一面一面
a)      Kami minum kopi sambil berbual-bual.
我们一面喝咖啡,一面聊天。
b)      Dia membuat kerja sekolahnya sambil mendengar muzik.
他一面做功课,一面听音乐。

6.      Kerana 因为
a)      Orang itu kaya kerana dia rajin bekerja
那个人富有,因为他努力做工。
b)      Dia gagal dalam peperiksaannya kerana tidak pernah mengulang kaji pelajarannya.
他考试不及格,因为他重来没有温习功课。
7.      Sementara 同时,在的期间
a)      Saya mencuci pinggan sementara ibu memasak.
我在妈妈煮菜时洗完。
b)      Adik membaca buku sementara menunggu ayah datang.
弟弟再等爸爸来时读书。

8.      Kalau 如果
a)      Kalau tidak ada hujan, saya akan datang petang ini.
如果没有下雨,我下午会来。
b)      Kamu akan berjaya kalau kamu rajin belajar.
我们会成功如果我们努力学习。

9.      Lalu 接着
a)      Ibu mengambil suratkhabar lalu  membaca.
妈妈拿了报子接着就读。
Pensilnya terjatuh ke lantai lalu patah
b)      他的铅笔掉到地上接着就断了。
10.  Walaupun 虽然
a)      Walaupun sudah larut malam, dia masih juga menonton televisyen.
虽然已经深夜了,他还在看电视。
b)      Walaupun sudah penat, dia tetap menyiapkan kerja rumahnya.
虽然很累了,他还是完成他的功课。

11.  Apabila
a)      Apabila sampai di rumah, barulah ia membuka bungkusan itu.
当他回到了家,他才把包裹打开。
b)      Adik gembira apabila melihat kakak membawa pulang belon berwarna merah.
弟弟很高兴当他看到姐姐带了一粒红色的气球回来。

Silang Sinonim

http://www.slideshare.net/mohamednaim/silang-sinonim